Regulamin Promocji

- Promocja trwa od 1.07.2017 do 15.07.2017 włącznie. Cennik reklam : http://stolica-ogloszenia.pl/reklama.php
- Promocja dotyczy usług reklamowych na portalach grupy NET-OGLOSZENIA.PL . Szczególowy wykaz portali, które biorą udział w promocji jest wyszczególniony na stronie głównej : http://www.net-ogloszenia.pl.

- Promocja dotyczy zakupu: reklam , pakietów reklam i wizytówek. Każde zamówienie będzie objęte 50 % upustem od ceny netto.

- Promocja nie dotyczy zakupu ogłoszeń wyróżnionych i premium.

- Dodatkowy bonus: 25% kwoty wpłaconej przez klienta zamieniane jest dodatkowo na ogłoszenia wyróznione lub premium (według uznania klienta),
- Klient składa zamówienie na adres: kontakt@net-ogloszenie.pl z wyszczególnieniem portali i ilości poszczególnych typów reklam.

- Nasi pracownicy analizują zamówienie i w razie dostępności usług przesyłają fakturę pro-forma. Klient ma 48 h na uregulowanie faktury (potwierdzenie przelewu).

- Po tym czasie zamówienie zostaje anaulowane a reklamy przechodzą do puli dostępności.

- O emisji reklam decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

- Emisja reklamy rozpoczyna się w terminie uzgodnionym z klientem po przesłaniu materiałów graficznych zgodnych z wytycznymi w zakładce reklama na każdym z portali.

- Jeżeli klient zleci wykonanie materiałów reklamowych portalom ogłoszeniowym net-ogloszenia.pl to termin rozpoczęcia emisji przesuwa się do dnia akceptacji reklam przez klienta.

- Klient może wykupić usługi w promocyjnej cenie na maksymalnie 12 miesiący w przód.

Portale ogłoszeniowe mogą odmówić emisji reklam gdy:

  • treść narusza normy moralne oraz prawo Rzeczpospolitej Polskiej,
  • pliki graficzne są nieprawidłowe wymiarowo , o dużej wadze i formacie innym niż jpg
  • klient nie uregulował należności za emisję reklam

 Wszystkie zapytania, uwagi należy kierować na adres:  kontakt@net-ogloszenia.pl